Bennie van den Brink en de boerenzwaluw

,,Als jongen woonde ik op een boerderij waar in het kippenhok boerenzwaluwen nestelden”, vertelt de in Oldebroek geboren en getogen Bennie van den Brink. ,,Mijn vader wist er altijd veel over te vertellen. Mijn interesse nam verder toe nadat ik in contact was gekomen met een vogelringer uit ’t Harde. Hij heeft mij opgeleid en ik werd op mijn 21e één van de jongste vogelringers van Nederland.” In de loop der jaren viel het hem op dat het aantal boerenzwaluwen in Nederland afnam.

,,Waren er problemen in Afrika, in de landen waar de boerenzwaluw overwintert? Lag het probleem in eigen land? Ik diende een onderzoeksvoorstel in bij het Vogelringstation in Wageningen en daar is het Boerenzwaluwproject Nederland uitgekomen. Toen bleek dat in andere Europese landen de populatie ook afnam, werd het zelfs een Europees project. De oorzaken waren vooral te vinden in de veranderende landbouw en veeteelt: veel kleine bedrijven verdwenen en daarmee schuurtjes en stallen waar de boerenzwaluwen nestelden. Door meer bemesting en gebruik van pesticiden daalde het aantal insecten en daarmee ook het voedsel voor de boerenzwaluw.” In de jaren ’80 ringde ik heel veel boerenzwaluwen om er achter te komen waar onze boerenzwaluwen overwinterden. ,,De kans dat een in Nederland geringde boerenzwaluw teruggemeld wordt uit Afrika is 1 op 10.000. De kans dat een boerenzwaluw die in Afrika geringd is, teruggemeld wordt in Europa is echter 1 op 2000. Dus besloten we naar Afrika te gaan om de vogels daar te ringen.” In de jaren die volgden maakte Van den Brink, die 38 jaar als onderwijzer werkte in Noordeinde, vele reizen naar onder meer Botswana, Ghana, Zuid-Afrika en Zambia. ,,De technieken om de vogels te volgen, verbeterden in de loop der jaren enorm. In 2011 konden we met een ‘Geolocator’, een klein apparaatje dat als een rugzakje aan de vogels bevestigd werd, een schat aan gegevens verzamelen over de trek van de boerenzwaluw.” Via zijn in 1989 opgerichte stichting ‘Hirundo’ (Latijn voor zwaluw) geeft Van den Brink lezingen over deze bijzondere vogel. In de recent verschenen nieuwe Vogelatlas is een door hem geschreven bijdrage opgenomen over de boerenzwaluw. Info: www.boerenzwaluw.nl