De Wezepsche Heide

De Wezepsche Heide is voor veel inwoners van de gemeente Oldebroek een geliefd recreatiegebied dankzij de veelzijdige flora en fauna. ,,De Wezepsche Heide is waterwingebied en eigendom van Vitens. Elke waterdruppel is waardevol voor ons drinkwater; een natuurproduct waar we samen bewust mee om moeten gaan,” legt terreinbeheerder Jan Hop uit.

 

“Dat is in je eigen woonomgeving belangrijk, maar ook hier op de hei. Het proces van filteren begint namelijk al onder de grond, dit noemen we Filter Nul. Als je hier wandelt en je ziet iets dat op bodemverontreiniging lijkt, meld het dan zeker bij ons!” De Wezepsche Heide is weliswaar waterwingebied, maar er is relatief weinig oppervlaktewater. Er zijn twee kunstmatige poelen waar edelherten, reeën, dassen en zwijnen komen drinken. Er lopen ook Schotse Hooglanders op de hei, maar die krijgen water uit aparte drinkwaterbakken.

,,De heidevelden in het gebied waren op veel plekken door bos van elkaar gescheiden. Onlangs hebben we tussen deze velden nieuwe verbindingen gemaakt. Hierdoor krijgen dieren als hagedissen, vlinders en insecten, die zich niet door donkere bossen bewegen, de mogelijkheid om naar een ander heideveld te gaan. Qua beleving is het voor bezoekers ook interessanter geworden, omdat er mooiere doorkijken zijn gecreëerd.” Ook vossen, hazen, konijnen, boommarters, eekhoorns en vleermuizen wonen op de Wezepsche Heide. En de wolf? ,,Op zich is het gebied geschikt voor de wolf, maar de kans dat hij zich hier zal vestigen is klein. Daarvoor is dit recreatiegebied te druk.” Wie er oog voor heeft, kan veel verschillende vogels spotten zoals de roodborsttapuit, de boomleeuwerik, de nachtzwaluw en de buizerd. Als de heide in bloei staat, vliegen de bijen af en aan en kan er bij lokale imkers goudbruine heidehoning gekocht worden.

Hondenpoep en afval

Om de Wezepsche Heide voor iedereen aantrekkelijk te houden, wordt de bezoeker met klem verzocht om eventueel afval niet op de grond te gooien, maar weer mee naar huis te nemen. In hondenpoep kan een bacterie zitten, die schadelijk is voor de Schotse Hooglanders. Daarom is het verzoek om niet alleen afval, maar ook om hondenpoep op te ruimen.