Gedenkborden WOII

 Op 3 mei 2017 werden in Wezep drie bijzondere gedenkborden onthuld. De gedenkborden memoreren elk aan een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. Het plaatsen van de borden is een initiatief van de Klankbordgroep Wezep. Jan Bredewout, lid van de Klankbordgroep, vertelt: ,,Als klankbordgroep kwamen we in contact met historisch onderzoeker Dick Breedijk, die sinds 1980 vliegtuigcrashes uit de Tweede Wereldoorlog onderzoekt. In 2007 werd hij gevraagd voor een onderzoek van het Artillerie Schiet Kamp, omdat er op diverse plaatsen materiaal van vliegtuigen was gevonden. Uit dit onderzoek bleek dat drie gevechtsvliegtuigen zijn neergehaald door het luchtafweergeschut bij de bruggen over de IJssel. Alle drie de vliegtuigen zijn neergekomen op het grondgebied van Wezep en werden bemand door jonge mannen die vochten voor onze vrijheid. Als klankbordgroep hebben wij ons er hard voor gemaakt om deze historische gebeurtenissen, die elk een andere afloop kennen, vast te leggen door middel van drie gedenkborden.”

Locaties
Het eerste gedenkbord is te vinden op de hoek van de Puttensteinsveldweg en de Oude Keizersweg in Wezep. Dit bord memoreert aan het neerstorten van een P-51K Mustang op 26 februari 1945, waarvan de 22-jarige piloot O’Brien gevangen wordt genomen door de Duitsers en na een ontsnappingspoging wordt doodgeschoten.

Het tweede en derde bord staan op de Wezepsche Hei. Op het bord dat geplaatst is op de Wezeperberg is te lezen dat piloot Walter Leon Frank Randall op deze plek een noodlanding maakte waarna hij wist te ontkomen aan de Duitsers door op diverse plaatsen onder te duiken. Het derde bord bevindt zich op het Kamperveld en gedenkt bemanningsleden Murphy en Darbon, die beiden omkwamen bij de crash (Neem de weg die vanaf de cafetaria het waterwingebied in gaat. Ga rechts met de bocht mee en bij de splitsing naar links. Het bord staat na ongeveer 100m het bord aan de rechterkant).

Meer informatie over deze oorlogsgebeurtenissen is te vinden in het boek ‘Wie herdenken we in en om Oldebroek’ van Dick Breedijk dat uitkwam op 30 januari 2016 en werd uitgegeven door Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden.