TPO in beeld

Het toeristisch platform heeft tot doelstelling: “het stimuleren van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oldebroek voor toeristen en recreanten door het toeristisch product in onze gemeente verder te ontwikkelen.

Om de lijnen kort te houden en effectief met elkaar te kunnen samenwerken is in 2015 Stichting Natuurkracht opgericht. In deze stichting zit een vertegenwoordiging van de verschillende ondernemersverenigingen binnen de gemeente en ook het Toeristisch Platform is hier in vertegenwoordigd.

Stichting Natuurkracht heeft als doelstelling de pijlers binnen de gemeente Oldebroek zoals cultuur, sport, recreatie en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Een voorbeeld hiervan is het evenement Roots in de Woods dat ook dit jaar weer wordt georganiseerd op Landal Landgoed ’t Loo. Mede door onze inspanningen is de gemeente overtuigd van het belang van marketing van onze regio. Hiertoe heeft zij een financiële bijdrage geleverd aan de marketing hiervan door aan te sluiten bij Visit Veluwe.

Wat is onze visie voor de toekomst?

Er liggen nog veel kansen open voor onze regio. Uit de bijeenkomst,  die door het TPO was georganiseerd op 30 januari jl. in de Molen te Oldebroek, zijn tal van suggesties genoemd hoe wij onze gemeente nog beter kunnen profileren en versterken t.a.v. het toeristisch product. Het is nu zaak dit om een aantal van deze suggesties verder uit te werken en ook daadwerkelijk te gaan realiseren! Dit kunnen en willen wij niet alléén maar samen met u…

Voelt u zich betrokken?

Heeft u belang bij het toerisme in Oldebroek en voelt u zich hierbij betrokken? Dan komen wij graag met u in contact en roepen u op om aan te sluiten bij het Toeristisch Platform Oldebroek.  Op de volgende pagina vindt u een aantal modules die deze mogelijkheid biedt en deze ontvangen wij graag retour. Door aan te sluiten kunt u direct profiteren want u ontvangt een aantal fietskaarten met hierop de nieuwe knooppuntenroute door onze gemeente. Leuk om uw gasten mee te verrassen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om al uw vragen te beantwoorden